Πόροι

Κόμικς για Μικρά Παιδιά

Με πρωταγωνιστή την Ομάδα Υγείας, δημιουργούμε μια βιβλιοθήκη από 12 βιβλία κόμικς για παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 10 ετών, στα αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά και ελληνικά.

Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) για Εφήβους

Για να εμπλέξουμε και να υποστηρίξουμε τους εφήβους στον γραμματισμό σε θέματα υγείας, αναπτύσσουμε ένα σύνολο 32 Ιστοεξερευνήσεων για τα ακόλουθα θέματα – Προώθηση της Καλής Ψυχικής Υγείας· Δίαιτα & Διατροφή· Προώθηση της Προληπτικής Υγείας· Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στον Τομέα της Υγείας. Οι Ιστοεξερευνήσεις είναι διαφορετικών επιπέδων, ούτως ώστε να αντιστοιχούν στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα όσο το δυνατόν περισσότερων εφήβων.

Υποστήριξη για Γονείς

Δημιουργούμε ένα Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για γονείς και κηδεμόνες, με στόχο την υποστήριξή τους στην εφαρμογή της μάθησης στο πλαίσιο της οικογένειας, μέσα στο σπίτι τους. Θα περιλαμβάνει μια σειρά Σχεδίων Μαθήματος, Φύλλα Συμβουλών, καθώς και ένα εξειδικευμένο Εγχειρίδιο για ανάπτυξη των γνώσεών τους και εμβάθυνση στον γραμματισμό σε θέματα υγείας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εργαζομένους σε επίπεδο υποστήριξης της κοινότητας

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Εγχειρίδιο του Health@Home υποστηρίζει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το νέο αυτό μοντέλο μάθησης και τους πόρους που παρέχονται.

Εφαρμογή για Κινητά και πλατφόρμα μάθησης

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό και πόροι που αναπτύσσονται ως μέρος του παρόντος έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στην ειδικά διαμορφωμένη Εφαρμογή για Κινητά και πλατφόρμα μάθησης Health@Home. Θα είναι προσβάσιμη μέσω όλων των έξυπνων τηλεφώνων και συσκευών τάμπλετ.