Εταίροι

Ο Association for the Education and Valorisation of Aveiro Region (AEVA) (www.aeva.eu) ιδρύθηκε το 1998 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο του την κάλυψη των αναγκών τοπικών επιχειρήσεων όσον αφορά την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, φέρνοντας πιο κοντά την εκπαίδευση και τον κόσμο της εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο AEVA αποτελεί έναν συντονιστικό οργανισμό 13 αρμόδιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου ιδιωτικού σχολείου ΕΕΚ στην Πορτογαλία, του EPA (www.epa.edu.pt), προσφέροντας εκπαιδευτικές προοπτικές Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και ευκαιρίες Αναγνώρισης, Επικύρωσης και Πιστοποίησης Προσόντων. Απευθυνόμαστε τόσο σε νέους όσο και ενήλικες, οι περισσότεροι από τους οποίους αντιμετωπίζουν λιγότερες ευκαιρίες.

Ιστοσελίδα: www.aeva.eu

H INNOVADE LI LTD είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο. Αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών με πολλά χρόνια εμπειρίας στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, την πολιτισμική ενσωμάτωση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση, την οικονομική διαχείριση, τη συμβουλευτική, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη βελτίωση της απόδοσης, τη χρήση της τεχνολογίας για επίτευξη θετικών αλλαγών, καθώς και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και κατάρτιση. Η INNOVADE εργάζεται με οργανισμούς, ώστε να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αναπτύξουν και να εντάξουν εργαλεία παραγωγικότητας, επικοινωνίας και προώθησης στις διαδικασίες τους, προκειμένου να βελτιώσουν την επίδοση και την αποδοτικότητά τους. Ο βασικός της στόχος είναι η διαρκής προσαρμογή σε νέες ιδέες, τεχνολογίες και επιχειρησιακές μεθοδολογίες, όπως αυτές σχετίζονται με τις ανάγκες των πελατών της και του τρέχοντος λειτουργικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση  στην κοινωνική πρόοδο των νέων. Η INNOVADE ενδιαφέρεται για την υγιή ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και συμμετέχει σε διάφορες τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν την (κοινωνική) επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Ιστοσελίδα: www.innovade.eu

ALDAIMA ASSOCIATION

Ο οργανισμός ALDAIMA ιδρύθηκε το 1998. Έκτοτε, εργαζόμαστε για την προστασία και την υποστήριξη των πιο ευάλωτων παιδιών και εφήβων. Είμαστε μια από τις πρώτες οργανώσεις που πραγματοποίησε Προγράμματα Ανάδοχης Φροντίδας για ανηλίκους. Από το 1999 εργαζόμαστε για να προωθήσουμε την οικογενειακή ανάδοχη φροντίδα στην περιοχή της Γρανάδα και να προσφέρουμε στα παιδιά που το χρειάζονται ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο να μεγαλώσουν, ως μια εναλλακτική στην ιδρυματοποίηση. Παρέχουμε εξειδικευμένη θεραπευτική υποστήριξη σε παιδιά που έχουν βιώσει καταστάσεις κρίσης ή οικογενειακής βίας. Δραστηριοποιούμαστε για την προώθηση της ενσωμάτωσης και της πρόληψης εμφάνισης βίαιης συμπεριφοράς σε εφήβους και περιθωριοποιημένους νέους. Επίσης, αναπτύσσουμε έργα βασισμένα στην αλληλεγγύη και την κοινωνική δέσμευση, ως εργαλεία διασφάλισης της προστασίας των παιδιών και των νέων.

Ιστοσελίδα: https://www.aldaima.org/

Η Learning Unlimited είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση που εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη μάθηση μέσα στην οικογένεια, τη διδασκαλία αγγλικών για ομιλητές άλλων γλωσσών και την ενσωμάτωση, στον αλφαβητισμό, τις δεξιότητες αριθμητικής και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Πιστεύουμε στη μάθηση ως μια ενδυναμωτική διαδικασία και προωθούμε τη συμμετοχή των ενηλίκων και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα και εμπόδια κοινωνικής ένταξης στις τοπικές τους κοινότητες. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εθελοντές και τους επαγγελματίες που εργάζονται με αυτά τα άτομα και τους παρέχουμε υποστήριξη. Είμαστε επικεφαλής τοπικών, εθνικών και διεθνών έργων, παράγουμε και δημοσιεύουμε βιβλία και πόρους, και έχουμε μια ευρεία συμβουλευτική δράση.

Ιστοσελίδα: www.learningunlimited.co

Η Meath Partnership είναι μιας κομητειακής εμβέλειας εταιρεία, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών, αγροτικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στην κομητεία Μιθ. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των κοινοτήτων μέσα από την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών και πρωτοβουλιών, οι οποίες έχουν ως στόχο να καταπολεμήσουν τον διαρκή αποκλεισμό και τις άνισες ευκαιρίες, διαδραματίζοντας στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη της κομητείας. Δεν αποτελούμε έναν μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό οργανισμό. Οι δραστηριότητές μας καθοδηγούνται από μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», η οποία ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των ομάδων στόχων μας, των πελατών και των εταίρων μας σε τοπικό επίπεδο. Χρηματοδοτούμαστε από κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία και εργοδοτούμε, επί του παρόντος, 33 άτομα.

Ιστοσελίδα: www.meathpartnership.ie